Proiecte

Fonduri nerambursabile pentru IMM

Obiectivul general al programului Erasmus pentru tinerii antreprenori este de a oferi noilor antreprenori posibilitatea de a lucra împreună cu un antreprenor experimentat dintr-o altă țară participantă și de a-şi consolida competenţele necesare pentru iniţierea şi dezvoltarea propriei afaceri.

Prin program, autoritățile publice locale partenere pun la dispoziția incubatoarelor de afaceri spații cu titlu gratuit și facilitățile necesare pentru a asigura funcționalitatea acestora în beneficiul IMM-urilor selectate să funcționeze acolo.

Antreprenorii vor putea obține, în anul 2016, finanțări nerambursabile de la stat de până la 125.000 de lei pentru mici afaceri deschise la sate, în cadrul noului Program pentru firmele mici și mijlocii din mediul rural, potrivit proiectului procedurii de implementare a acestuia, scoase marți în dezbatere publică.

Firmele mici și mijlocii aflate la început de drum vor putea lua un ajutor nerambursabil de până la 120.000 de lei (26.000 de euro) de la Guvern, pentru investiții, prin noul Program START 2016, potrivit proiectului procedurii de implementare a acestuia, scos, luni, în consultare publică.

Schema de ajutor de minimis gestionată de Direcția Politici Antreprenoriale a Ministerului Economiei, urmărește să sprijine operatorii economici, societățile și societățile cooperative, prin facilitarea accesului la finanțare, în scopul îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale operatorilor economici, susține ministerul.

Se urmăreşte ca prin finanţarea acordată proiectelor ce vor fi depuse în cadrul acţiunii 2.2.1 să se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC.

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este crearea și modernizarea infrastructurii educaționale preșcolare, a infrastructurii de învățământ secundar superior cu profilul de resurse naturale și protecția mediului, dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol, precum și de creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de îmbunătățire a performanței economice a tuturor fermelor şi de facilitare a restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, dar şi a diversificării agricole.

Obiectivul programului este: prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, tinerilor și femeilor, precum și împotriva altor grupuri de risc, în special grupurile supuse violenței în relațiile intime, protecția victimelor împotriva acestui tip de violență.

Trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării, în scopul obținerii de produse inovatoare.

Obiectivul evenimentului este, pe de o parte, prezentarea design-ului contemporan publicului local, iar pe de altă parte, organizarea unei suite de evenimente, ce cuprinde expoziții, discuții la masă rotundă, prezentări, workshopuri, prezentări de modă și târg, prin care să se creeze un spațiu de întâlnire pentru reprezentanții breslei din România și Ungaria, designerii locali și din Ungaria, dar și pentru manageri și redactori de specialitate din domeniu.

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul tineretului îşi propun dezvoltarea şi consolidarea competenţelor tinerilor (în general) şi a lucrătorilor de tineret (în special), prin internaţionalizarea activităţilor acestora şi deschiderea către cooperarea transectorială (cu alte instituţii din alte sectoare).

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri este sprijinirea facilitării diversificării, prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri este de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole, prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, îmbunătățirea performanțelor economice ale celor existente, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor, în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Obiectivul principal al acestui program este: valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau idei brevetate, ca bază de pornire pentru dezvoltarea acelor produse (bunuri sau servicii), procese, tehnologii identificate de aplicant ca fiind cerute de piață, pe bază de pre-contracte ferme deținute de aplicant.

Obiectivul principal al acestui program este: crearea de nuclee de competență științifică și/sau tehnologică de înalt nivel, la standarde europene, în cadrul unei instituții CD, a unei universități sau a unei întreprinderi gazdă, prin atragerea de specialiști din străinătate, de orice naționalitate, cu competență recunoscută.

Obiectivul principal al acestui program este: încurajarea creșterii capacitații de cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea departamentelor CD ale întreprinderilor, în scopul creșterii nivelului de inovare și a competitivității pe piața a acestora.

Obiectivul prezentei scheme îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenți, ai unei instituții de invățământ secundar și terțiar în 2014, aflați în tranziție de la școală la viață activă, prin învățarea la locul de muncă și subvenționarea locurilor de muncă, în vederea creșterii ratei de ocupare în rândul tinerilor încadrați la primul loc de muncă, după absolvire.

„Fabricat in Țara lui Andrei” este un program prin care se urmărește inițierea schimbării pe termen lung, în comunitățile în care recesiunea economică creează probleme sociale cum ar fi: lipsa locurilor de muncă, sărăcia, lipsa accesului la resurse și piețe de desfacere, demotivarea și lipsa speranței într-un viitor mai bun.

Obiectivul principal al acestui program este :
- amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic; valorificarea potenţialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare; dezvoltarea turismului balnear; reabilitarea, modernizarea şi extinderea structurilor de cazare precum şi a utilităţilor aferente; crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente.
Termen limită: depunere în continuare

Cursul de formare "Project Factory” se adresează celor care lucrează cu tinerii NEET sau pe problematica tinerilor în situaţii de risc sau NEET din orice sector (formal, nonformal, social şi de afaceri) pentru a dezvolta parteneriate pe termen lung şi proiecte care să vizeze acest grup ţintă.
Termen limită: 01 Iunie 2015 - ora 23:59

Fonduri nerambursabile pentru IMM

Abonează-te la Newsletter

 

Fii printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri, achiziţii publice, executări silite, fonduri nerambursabile, conferinţe şi cursuri!

Mă înscriu

Ultimele știri

[14:11]

TRANSILVANIA INTERCONSULT IPURL, cu sediul...

[08:31]

TRANSILVANIA INTERCONSULT IPURL, cu sediul în Miercurea-Ciuc...

[10:06]

Suprafața totală a complexului este de 1,1 ha, se află lângă...

[09:45]

Clădirea de 4 etaje, construită în anii 1980 are 48...

[09:32]

După încetarea încălzirii urbane, în clădirea de cazan din...

[09:00]

Clădirea funcționa ca o baie publică cu apă sărată, însă cu...

[12:22]

TRANSILVANIA INTERCONSULT IPURL, cu sediul în Miercurea-Ciuc...

[12:54]

De vânzare prin licitație publică: bunuri imobile în M.-Ciuc...

[12:51]

De vânzare prin licitație publică: bunuri imobile și mobile...

[10:51]

Transilvania Interconsult IPURL, lichidatorul judiciar al SC...

Curs Valutar

Autentificare utilizatori